Profil společnosti ESTIMATES Consulting, s.r.o.

Společnost ESTIMATES Consulting s.r.o. byla založena v roce 2008 a navazuje na práci jejího jednatele Ing. Jiřího Laibla, který se oceňováním nemovitostí zabývá od roku 1997 a od roku 1999 působí také jako znalec v oboru ekonomika, odvětí ceny a odhady – oceňování nemovitostí.

Od roku 2012 je společnost znaleckým ústavem ve smyslu § 21 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících ve znění pozdějších předpisů a je zapsána do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 25.2. 2013.

Naše společnost má rozsáhlé a dlouhodobé zkušenosti s oceňováním nemovitého majetku a zpracováváním znaleckých posudků. Podíleli jsme se na zpracování více jak 6 500 odhadů a znaleckých posudků, pro potřeby daňových účelů, převodů majetku, soudů, orgánů státní správy, exekutorů, insolventních správců, rozhodčích řízení, bankovních účelů apod.

Znalecký ústav ESTIMATES Consulting s.r.o. garantuje poskytování služeb na odpovídající úrovni. Proto je pro něj prioritní dodržování přesně stanovených postupů při zpracování získaných informací. Veškerá činnost našeho znaleckého ústavu je naprosto nezávislá na jakémkoliv dodavateli či poskytovateli služeb nebo něčích zájmech.

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zabezpečuje osobní údaje před neoprávněným užitím. Dbá na vysokou kvalitu používaných informačních technologií a důslednou ochranu v rámci zabezpečení počítačové sítě. Vypracované znalecké posudky jsou pečlivě archivovány v papírové i elektronické podobě a chráněny proti zneužití.